most pro

Үйлчлүүлэгч танаа, 6.1нээс гадаад иргэдэд зөвөлгөө өгөх төв өмнөх хуваариар ажилна. Энэ нь:
Да. 9-13 захиалгагүй, 13-17 зөвхөн захиалгатай
Мя. 9-13 захиалгагүй, 13-17 зөвхөн захиалгатай
Лх. 9-17 захиалгагүй
Пү. ХААЛТТАЙ
Ба. 9-13 захиалгагүй, 13-17 зөвхөн захиалгатай

Мягмар ба баасан гаригт Орос хэл болон Украйн хэлний орчуулагч байна.
Мөн мягмар гаригт Монгол хэлний орчуулагч байна.
Үйлчлүүлэгч бүр ирэхдээ болон зөвөлгөө өгөх өрөөнд амны хаалттай байх бөгөөд өрөөнд орохдоо гараа ариутгана.

Цаг захиалах бол доорх холбоосоор холбогдоно.
katerina.kotrla@mostlp.eu
katerina.hudakova@mostlp.eu
info@mostlp.eu
773 223 453, 774 412 173, 739 423 778

_______________________________________________________________________________________

 

2020 оны 5.18. – 7.16. үеийн Чех улс дахь оршин суух зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл

 Хар тахал Covid19 улмаас Засгийн газар 2020 оны 3.12нд онц байдал зарласан шийдвэр 5.17ны өдөр дуусна.

Онц байдал цуцалсны дараах албан ёсны 60 хоногийн (7.16 хүртэл) хугацаандах гадаад хэрэг хариуцсан албаны тухай мэдээллийг доор тусгаж байна.

 1. Онц байдал үргэлжлэх хугацаанд оршин суух зөвшөөрөл нь дууссан иргэд 60 хоногт (7.16ны дотор) Чехийн нутаг дэвсгэрээс гарах
 2. ОСЗ дууссан тохиолдолд таньд гарах виз дарахгүй, энэ нь тухайн хугацаанд та хуулийн дагуу байгаадаа бус танийг хариуцсан албан газар торгох болон албадан гаргахгүй л гэсэн үг

Нутаг буцаж буй иргэдэд хилийн шалган дээр тусгай тамга гадаад пасспортон дээр нь дарна.

Тухайн тамга нь өөр бусад улс оронд нэвтрэх эрхийг хангахгүй бөгөөд тухайн орны гаргасан тогтоолын дагуу шийдэгдэнэ.

Энэхүү тогтоол нь 2020 оны 7н сарын 16 хүртэл хүчинтэй болон зөвхөн онц байдал зарлах үед албан ёсны ОСЗ байсан хүнд хамаарна!

Б) Онц байдал зарлахаас өмнө ОСЗ нь дууссан иргэд яаралтай нутаг дэвсгэрийг чөлөөлөхийг хүсье.

С) Онц байдал дууссаны (5.17) дараах хугацаатай ОСЗ иргэд онц байдал дууссаны дараах (7.16) 60 хоногийн дотор нутаг дэвсгэрээс гарах. Цагдаа болон Дотоод явдлын яам таньд гарах виз дарахгүй. Энж шийдвэр нь өргөдөл шалгах явцад гарах хугацааг нь тогтоосон бол хамаарахгүй.

БНЧУд нэвтрэх

Онц байдал дууссан ч БНЧУ нэвтэрж буй иргэд PCR сөрөг гарсан гэх эмчийн тодорхойлолт болон шинжилгээний газрын дүгнэлтийг үзүүлнэ. Энэ шийдвэр Чехийн иргэний гэр бүлийн гишүүн эсвэл Чех улсад амьдрах зөвшөөрөлтэй Европийн иргэнд хамаарахгүй. Гэхдээ 14 хоног гэрийн хорионд орно.

Аюулгүй байдлын үүднээс хорионд байх 14н хоногийн хугацаанд Дотоод явдлын яаманд ирэхийг хориглоно. Тухайн иргэнээс болж хорио цээрийн заалт үүсээгүй тул бичигдсэн зааврын дагуу 3н хоногийн дотох иргэн нь орж ирснээ мэдэгдэх шаардлагагүй.

Онц байдал дууссаны дараах иргэний орж ирэх зөвшөөрлийн талаар:

 1. Элчин сайдын яаманд оршин суух зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлийн хариу зөвшөөрөгдсөн нөхцөлд ЭСЯ үйлчилгээний хуваарийн дагуу иргэнийг дуудаж зөвшөөрлийг олгоно.
 2. Онц байдал зарлахаас өмнө зөвшөөрлөө авсан иргэд 2020 оны 5.11нээс орж ирэх боломжтой. Хэрджж олгосон виз дууссаэ тохиолдолд ЭСЯнаас дахин сунгалтын хүсэлт илгээнэ.
 3. ОСЗийн үнэмлэхтэй иргэд үнэмлэхээ алга болгосон эсвэл гээгдүүлсэн тохиолд тухайн оронд байх ЭСЯтай холбогдоно уу.
 4. ОСЗийн үнэмлэхээ хураалгаж түр виз даруулсан иргэд мөн адил ЭСЯтай холбогдож нэвтрэх эрх бөхий виз даруулна.

Чех улс дахь үйлчилгээний талаар

Гаргасан шийдвэр цуцлагдах хүртэл Дотоод явлын яам өргөдөл хүсэлтйн зайнаас (шуудангаар) шийдвэрлэнэ. ОАМП зөвхөн захиалгатай хүнд үйлчилнэ. Онц байдал цуцлагдсаны дараа ч бас ОАМП урьдчилан цаг авсаэ эсвэл байгууллагын зүгээс дуудсан иргэдэд үйдчилнэ.

Утсаар болон цахимаар цаг авах боломжтой. Үйлчилгээний төрлийг доор тусгая.

Онц байдал дууссаны дараа ч цаг авах боломжгүй, зөвхөн шуудангаар илгээж дараа ОАМПээс дуудах үйлчилгээнд:

 • Байнгын оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт
 • Гээсэн алга болгосны мэдэгдэл
 • Хаягийг өөрчлөлт, гадаад пасспортыг шинэжлэл болон бусад өөрчлөлтүүд
 • Үнэмлэх дээрх өөрчлөлт эсвэл гээгдүүлсэн үнэмлэхний орлох үнэмлэх нэхэмжлэх

АНХААР: Хэрвээ та өөр үйлчилгээний цаг авч үйлчлүүлсэн тохиолдод танй өргөдөлийг хүлээж авахгүй цуцлах бөгөөд дахин өргөдөл бичиж хүсэлт гаргана.

Урьдчилан цаг авах шаардлагагүй үйлчилгээний төрөл:

 • Түр виз даруулах – шалтгааныг албан бичгээр тайлбарласан байх
 • Шинэ төрсөн хүүхдэд оршин суух зөвшөөрөл хүсэх
 • Байгууллагын зүгээс өмнө нь албан бичиг авчрахыг шаардсан иргэд (гадаад пасспорт, төрсний гэрчилгээ)

Дотоод явдлын яаманд өөрийн биеээр авчирж өгөх оршин суух зөвшөөрлийн өргөдөл шийдвэрт өөрчлөлт оруулж онц байдал дууссаны дараа цаашдаа ч өргөдөл хүсэлтийг шуудангаар явуулах эсвэл цахим хаяглуу илгээх.

Бүх төрлийн ОСЗ (ажлийн зөвшөөрөл, УХЗ) өргөдөлийг Дотоод явдлын яаманд шуудангаар явуулсаныг албан ёсоор өөрийх биеээр өгсөнд тооцно. Тиймээс иргэн нь хуулинд заасан 5 хоногийн дотор ОАМП дээр ирэх хэрэггүй.

Өргөдөл өгөх, өөрчлөлтийг мэдэгдэх болон бусад мэдэгдэх ёстой мэдэгэдлийн хуулинд заасаэ хугацааг онц байдлын үеээр тооцохгүй. ОСЗийн өргөдөл болон сунгалт хуулинд заасан хугацаанаас оройтож өгсөн тохиолдолд онц байдлын үеийн заалтын дагуу хугацаандаа өгсөнд тооцогдож шалгах албанд бүртгэхдэнэ. Хэрвээ өргөдөл өгөх хугацаа онц байдлын дараа бол тухайн иргэн нь албанаас хүсэлт шаардвал энэхүү хоцорж өгсөн шалтгаанаа тайлбар хийж өгнө. Эцсийн дүгнэлтийг шалгагч ажилтан нарийн шалгаж үзэн гаргана.

Дутуу материал өгөх болон өгөх хугацаа

Хэрвээ таний өгсөн өргөдөлд (урт хугацааны визнээс бусад) дутуу өгөгдсөн (заасан заалтан дээрх материал байхгүй болон шаардлага хангаагүй тохиолдолд) бол Дотоод явдлын яам таньд тодорхой хугацаа зааж дутуу материалаа илгээхийг шаардана. Одоогийн нөхцөл байдалд энэхүү хугацаа нь онц байдлын дараах албан газруудын үйл ажиллагааны хуваариас хамааран заасан хугацаа уртсаж болно. Хэрвээ иргэн энэхүү заасан хугацаагд дутуу материал илгээж амжихгүй бол албан бичгээр тус хугацааг сунгах эсвэл өргөдөлийн шалгах явцыг түр цуцлах хүсэлт гаргаж болно. Хүсэлтэнд шалтгаанаа тайлбарлаж бичнэ.

Иргэний ажил олголт

 

 1. Засгийн газраас онц байдалтай холбоотой 2020 4.30 өдрийн 495 тоот захирамжийн дагуу ажлийн гэрээний халагдахыг онц байдал үргэлжлэх хугацаанд тооцохгүй байх шийдвэр гаргасан. Энэ нь таний ажлийн гэрээ онц байдал үргэлжлэх хугацаанд дууссан бол таний ОСЗ энэ өдрөөс 60 хоногийн дараа бус онц байдал дууссанаас хоног нь тоологдоно. Тэгэхээр та ажил солих өргөдөлөө ОБ дууссанаас 60 хоногийн дотор өгнө.
 2. Онц байдлын үеийн ажил яа ралтай солих өргөдөлийг онц байдал дууссаны дараа хүлээж авахгүй. Энэхүү мэдэгдэлийг 2020 5.17наас өмнө нь илгээх.
 3. Онц байдал дууссаны дараа зарлагдсан байсан 6н сар болохоос өмнө ажил сольж болох тогтоол цуцлагдана.

Шинэ ажилд орох, ОСЗийн ажлийн үнэмлэх авах зэрэгт хэрэг болох Ажил солих нөхцөл хангасан тодорхойлолтыг дотоод явдлын яам онц байдал дууссаны дараагаас ч шуудангаар эсвэл ажил олгогчид цахимаар илгээнэ. Тодорхойлолт нь хэрвээ таньд ОСЗийн үнэмлэх байхгүй бол орлож болно. Таниас ажилдаа орсон эсэх тодорхойлолтыг шаардахгүй.

____________________________________________________________________________________

Чех хэлний дамжаа дахин хичээллэнэ.

Хүндэт суралцагч та бүхэндээ тахалын улмаас цуцлагдсан байсан чех хэлний дамжаа дахин хичээллэх болсоныг мэдэгдэхдээ таатай байна.

Дамжаа 5.16наас тусгай ариун цэврийн шаардлага хангасан нөхцөл дор хичээллэнэ.

Суралцагч бүр ангид орохын өмнө гараа ариутгах бөгөөд амны хаалттай байх шаардлагатай. Сургагч нь нүүрний хамгаалттай байна. Хичээл дууссаны дараа өөрийн ширээгээ ариутгаж цэвэрлэнэ.

Дахин хичээллэх дамжаа:

Төвшин Өдөр Цаг Сургагч Эхлэх
Ахисан шат Хагасайн 9:00 – 10:30 Anna Vozňuk 16.5.2020
Ахисан шат Хагасайн 11:00 – 12:30 Anna Vozňuk 16.5.2020
Анхан шат Хагасайн 16:30 – 18:00 Anna Vozňuk 16.5.2020
Анхан шат Бүтэнсайн 13:30 – 15:00 Jakub Pospíšil 17.5.2020
Анхан шат Бүтэнсайн 17:15 – 18:45 Jakub Pospíšil 17.5.2020
Анхан шат Бүтэнсайн 19:00 – 20:30 Jakub Pospíšil 17.5.2020
Ахисан шат Даваа+Лхагва 18:30 – 20:00 Jakub Pospíšil 18.5.2020
Анхан шат Мягмар+Пүрэв 18:30 – 20:00 Eva Hyšplerová 19.5.2020

 

АНХААР!!! – ДЭЭРХ ДАМЖАА ЗӨВХӨН БҮРТГЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧДАД! ШИНЭ ДАМЖААНЫ ХУВААРЬ 5н САРД ТАВИГДАНА.

ОЙЛГОСОНД БАЯРЛАЛАА.

Most pro а.б.б.

_____________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ СОНИРХОГЧДОД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХИ МЭДЭЭЛЭЛ

гомдол