O NÁS

Most pro o.p.s.  –  poradna pro cizince je registrovaná sociální služba od roku 2007 podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Poradna pro cizince poskytuje odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu cizinců ze třetích zemí včetně občanů Evropské unie.

Naše služby poskytujeme bezplatně a v případě potřeby i anonymně všem cizincům i s nelegálním statutem pobytu.

Nedílnou součástí naší organizace je Občanská poradna a poradna pro cizince

CO DĚLÁME

ambulantní poradenství – je poskytováno v pobočkách organizace a dalších kontaktních místech v Pardubickém kraji

terénní poradenství – je poskytováno mimo pobočky organizace a na dalších kontaktních místech. Služba je poskytována v rámci Pardubického kraje

videoporadenství – poskytujeme videoporadenství prostřednictvím internetu a programu Skype na adrese VideoMOST

asistence – poskytuje sociální pracovník např. na úřadech, ve školách, u lékaře, u zaměstnavatele, u pronajímatelů bytů aj.

tlumočení – při poskytovaném poradenství a asistencích lze využít služeb tlumočníků – rodilých mluvčí, a to v bulharském, mongolském, polském, ruském a vietnamském jazyce.

Občanská poradna a poradna pro cizince Hlinsko

je nedílnou součástí našich poskytovaných služeb. V Hlinsku poskytujeme sociální poradenství podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Naše služby zde můžou využít jak cizinci tak klienti s českým občanstvím.