Adresa organizace:

Most pro o. p. s.
17. listopadu 216
530 02 Pardubice

tel.: 467 771 170

email: info@mostlp.eu

IČ: 67441441

b.ú.: 3647353329/0800

Telefony na pracovníky sdružení:

Jméno, funkce Telefon email
Mgr.Helena Grundmanová

ředitelka organizace
pedagogický pracovník

 

+420 774 412 174 helena.grundmanova@mostlp.eu
Sajnzaja Bajarová
Lektorka volnočasových aktivit

 

+420 725 949 229  
Mgr. Michaela Davidová
administrativa
pracovnice v sociálních službách anglická linka

 

+420 774 412 164 misa.davidova@mostlp.eu
Mgr. Petra Hrdličková
právnička projektu AMIF

 

+420 702 093 011 petra.hrdlickova@mostlp.eu
Mgr. Kateřina Kotrlá
sociální pracovnice

 

+420 773 223 453 katerina.kotrla@mostlp.eu
Bc. Veronika Králová
sociální pracovnice

 

+420 602509 380 veronika.kralova@mostlp.eu
Bc. Lada Nevečeřalová, Dis
sociální pracovnice Hlinsko

 

+420 602 540 174 lada.neveceralova@mostlp.eu
Bc. Radka Páchová
vedoucí a metodik projektu Rodina pod Mostem

 

+420 702 090 963 radka.pachova@mostlp.eu
Mgr. Iva Prokopová
asistentka a lektorka v multiklubu
sociální pracovnice AMIF

 

+420 725 936 571 iva.prokopova@mostlp.eu
Eliška Víšková Dis.
asistentka a lektorka multiklubu sociální pracovnice Hlinsko

 

+420 777 306 998 eliska.viskova@mostlp.eu
Mgr. Anna Vozňuk
lektorka a koordinátorka multiklubu pracovnice v sociálních službách
ruská linka

 

+420 773 546 329 anna.voznuk@mostlp.eu
Bc. Helena Zemanová Dis.
sociální pracovnice
anglická linka

 

+420 774 412 173 Helena.zemanova@mostlp.eu

TLUMOČNÍCI
+420 773 546 329
+420 608 663 251,  +420 725 936 579
+420 777 307 193, +420 724 946 001
 +420 774 412173, +420 774 412 164
+420 774 453 195
 +420 725 936 654