Děkujeme všem níže uvedeným parterům za finanční podporu, bez níž by se fungování naší organizace Most pro o.p.s. neobešlo. Konkrétně se jedná o:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež se pravidelně podílí na financování Informačního a poradenského střediska pro cizince v Pardubicích a na provozu Občanské poradny v Hlinsku. Obě tyto služby se soustředí na poskytování odborného sociálního poradenství , které poskytují  imigrantům a azylantům ambulantní i terénní formou,  v OP Hlinsko i Čechům.

Pardubický kraj se společně s MPSV podílí na financování Občanské poradny Hlinsko a Informačního střediska pro cizince. Dále pak Pardubický kraj financuje realizaci projektu „Integrační kurzy pro cizince“, jehož cílem je začlenění cizinců do života většinové společnosti. V rámci tohoto projektu jsou realizovány jazykové kurzy češtiny na různých stupních úrovně znalosti jazyka.

Město Pardubice se svým financováním spolupodílí na projektu „Integrační kurzy pro cizince“, „Informační a integrační středisko pro cizince“ a dále na projektu „Multiklub pod Mostem'“

Dalším finančním donátorem je Ministerstvo vnitra České republiky, které podpořilo program „Integrace cizinců“ v projektu „ Informační středisko pro cizince“ cílem tohoto projektu je provozování odborného sociálního poradenství za účelem podpoření informovanosti cizinců a prevence jejich sociálního vyloučení.

Město Hlinsko podporuje projekt OP a poradny pro cizince v Hlinsku.

Projekt „Multiklub pod mostem“ je průběžně spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy , Pardubickým krajem, městem Pardubice. V předchozích letech byl financován z programů ESF – evropské sociální fondy. Multiklub pod mostem se věnuje dětem cizinců, kterým poskytuje speciální asistence ve školách, volnočasové aktivity, odpolední doučování, výlety, letní a zimní tábory.

Pro projekt „Multiklub pod Mostem“ poskytli finanční či hmotné dary na různé aktivity pro děti Nadace Tesco, Globus, Nadace Agrofert, E. ON Česká republika s.r.o., efkocz, Jaja perník, Škoda auto a.s. pan Ing. Albahri Nazih a pan Nguyen Minh Khuong