Děkujeme všem níže uvedeným parterům za finanční podporu, bez níž by se fungování naší organizace Most pro o.p.s. neobešlo. Konkrétně se jedná o:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jež se pravidelně podílí na financování Informačního a poradenského střediska pro cizince v Pardubicích a na provozu Občanské poradny v Hlinsku. Obě tyto služby se soustředí na poskytování odborného sociálního poradenství , které poskytují  imigrantům a azylantům ambulantní i terénní formou,  v OP Hlinsko i Čechům.

Pardubický kraj se společně s MPSV podílí na financování Občanské poradny Hlinsko a Informačního střediska pro cizince. Dále pak Pardubický kraj financuje realizaci projektu „Integrační kurzy pro cizince“, jehož cílem je začlenění cizinců do života většinové společnosti. V rámci tohoto projektu jsou realizovány jazykové kurzy češtiny na různých stupních úrovně znalosti jazyka.

Město Pardubice se svým financováním spolupodílí na projektu „Integrační kurzy pro cizince“, „Informační a integrační středisko pro cizince“ a dále na projektu „Multiklub pod Mostem'“

Dalším finančním donátorem je Ministerstvo vnitra České republiky, které podpořilo program „Integrace cizinců“ v projektu „ Informační středisko pro cizince“ cílem tohoto projektu je provozování odborného sociálního poradenství za účelem podpoření informovanosti cizinců a prevence jejich sociálního vyloučení.

Město Hlinsko podporuje projekt OP a poradny pro cizince v Hlinsku.

Projekt „Multiklub pod mostem“ je průběžně spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR , Pardubickým krajem, Statutárním městem Pardubice. V předchozích letech byl financován z programů ESF – evropské sociální fondy. Multiklub pod mostem se věnuje dětem cizinců, kterým poskytuje speciální asistence ve školách, volnočasové aktivity, odpolední doučování, výlety, letní a zimní tábory.

Pro projekt „Multiklub pod Mostem“ poskytli v roce 2019 finanční či hmotné dary na různé aktivity pro děti Česká spořitelna a Joštova realitní kancelář.