Děkujeme všem níže uvedeným parterům za finanční podporu, bez níž by se fungování naší organizace Most pro o.p.s. neobešlo. Konkrétně se jedná o:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
  • Pardubický kraj
  • Statutární město Pardubice
  • Město Hlinsko
  • Foxconn

a dalším jednotlivým dárcům