MOST PRO o.p.s.
VIZE:

Jsme mostem pro cizince, kteří se chtějí stát našimi spoluobčany.

POSLÁNÍ:

Pomáháme cizincům vyznat se v české společnosti.

NAŠE HODNOTY:

Nezávislost
Respektujeme svobodu rozhodování a jednání.

Osobní přístup
Ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.

Profesionalita
Naše práce je na profesionální úrovni.

Férovost
Přistupujeme ke všem slušně a čestně.

CÍLE:
Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.
Dostupnost služeb.
Odbornost v poskytování služeb.
Informovanost cílové skupiny.
Ochrana cílové skupiny před předsudky a negativním hodnocením