most pro

Dragi clienți, de la 1.6. vom fi deschiși în centrul de consiliere pentru străini în regimul normal, adică:
Luni: 9-13 fără programare, 13-17 doar programati
Marti: 9-13 fără programare, 13-17 doar programati
Mercuri: 9-17 fără programare
Joi: ÎNCHIS
Vineri: 9-13 fără programare, 13-17 doar programati
Un interpret /translator /în rusă și ucraineană va fi prezent marți și vineri.
Un interpret /translator /mongol va fi prezent marți.

Fiecare client trebuie să poarte masca de protectie la intrarea în clădire și în timpul consultării și trebuie
să-și dezinfecteze mâinile atunci când intră în camera de consultație.

Puteți utiliza următoarele contacte pentru o programare:
katerina.kotrla@mostlp.eu
katerina.hudakova@mostlp.eu
info@mostlp.eu
773 223 453, 774 412 173

____________________________________________________________________________________

INFORMAȚII  PRIVIND  SOLUTIONAREA  CHESTIUNILOR  REZIDENTIALE  DESTINATE  STRAINILOR  PE  TERITORIUL  REPUBLICII CEHE  DIN 18.0516.07.2020

În legătură cu pandemia COVID-19, guvernul Republicii Cehe (denumit în continuare „CR”) la 12 martie 2020 a declarat o stare de urgență, care se va încheia probabil la 17 mai 2020.

Mai jos este prezentată procedura organelor de stat relevante care se ocupă de reședința străinilor după încheierea stării de urgență în Republica Cehă, care va fi aplicată temporar pentru o perioadă de 60 de zile (adică până la 16 iulie 2020).

1.REZIDENȚA STRĂINILOR ÎN TERITORIUL REPUBLICII CEHE  DUPĂ INCHEIEREA STARII DE URGENTA

 1. A) Străinii a căror valabilitate în Republica Cehă a expirat în timpul stării de urgență vor putea părăsi teritoriul în termen de 60 de zile de la sfârșitul stării de urgență (adică până la 16 iulie 2020)

2.Atentie la rezidenții ilegali. Ei nu vor primi un ordin de ieșire, nu este o ședere legitimă pe teritoriu în sensul Legii privind reședința străinilor, numai că nu va fi pedepsită pentru această infracțiune.

La părăsirea teritoriului politia la frontiera va confirma unui astfel de străin în documentul său de călătorie cu o ștampilă specială că șederea sa pe teritoriul său a fost tolerată.

Cu toate acestea, ștampila nu permite intrarea pe teritoriul altor state, posibilitățile de tranzit sunt întotdeauna determinate de măsurile acestor state.

Valabilitatea acestei măsuri este limitată în timp până la 16 iulie 2020 și se aplică numai persoanelor care aveau reședința legală în Republica Cehă la momentul declarării stării de urgență (12 martie 2020)!

 1. B) Străinii care au locuit ilegal pe teritoriul Republicii Cehe înainte de declararea stării de urgență li se recomandă să părăsească teritoriul Cehiei cât mai curând posibil.
 2. C) Pentru străinii care își pierd dreptul de ședere în Republica Cehă numai după încheierea stării de urgență (adică 17 mai 2020), se aplică, de asemenea, că vor putea părăsi teritoriul în termen de 60 de zile de la sfârșitul stării de urgență (adică 16 7. 2020) fără a fi penalizat. Nici poliția și nici Ministerul de Interne nu le va emite un ordin de ieșire pentru această perioadă. Cu toate acestea, cele de mai sus nu se aplică străinilor cărora deja li s-a stabilit un termen pentru plecare din tara în procedurile administrative.

INTRAREA ÎN TERITORIUL REPUBLICII CEHE

Chiar și după încheierea starii de urgenta, cu anumite excepții, străinii care intră în Republica Cehă vor fi în continuare solicitați să depună un certificat medical de finalizare a testului RT-PCR pentru prezența SARS-CoV-2, cu un rezultat negativ suplimentat cu un certificat de la laboratorul relevant. O excepție face membrii de familie ai cetățenilor cehi sau ai cetățenilor UE rezidenți în Republica Cehă, care sunt obligați să completeze o carantină de 14 zile după intrare.

Din motive preventive și în ceea ce privește măsurile de carantină menționate mai sus, străinii nu vor avea voie să intre pe locul de muncă al Ministerului afacerilor interne pentru o perioadă de 14 zile după sosirea în Republica Cehă. Măsura de carantină va fi considerată un motiv la discreția străinului independent, ceea ce l-ar împiedica să îndeplinească obligația de a raporta locul de reședință pe teritoriu în termen de 3 zile lucrătoare de la sosire.

Situații selectate legate de intrarea străinilor pe teritoriu după încheierea stării de urgență:

 1. 1. Străinii care au solicitat permisul de ședere la o ambasadă în străinătate și li s-a acordat cererea lor vor fi invitați de ambasada respectivă să marcheze viza de scurta durata sau viza de lunga durata în vederea preluării permisului de ședere imediat ce ambasada reîncepe activitatea.
 2. 2. Străinii care au primit deja o viză de lungă durată în scopul preluării unui permis de ședere înainte de declararea stării de urgență pot ajunge în Republica Cehă începând cu 11 mai 2020, cu condiția ca această viză să fie încă valabilă. În cazul în care valabilitatea a șasei luni a acestei vize a expirat deja, este necesar să sa va adresati la ambasada relevantă (denumită în continuare ambasadă)
 3. 3. Străinii care au primit rezidența în Republica Cehă și au pierdut, deteriorat sau au fost înstrăinați cu un permis de ședere în timpul șederii lor în străinătate vor putea contacta ambasada respectivă.
 4. 4. Străinii care au reședința în străinătate și nu au un certificat de valabilitate permanentă a vizei lor curente sau a permisului de ședere pe termen lung (inclusiv un card de angajare), adică așa-numitul autocolant sau viză, vor putea sa se adreseze la ambasada respectiva.

STABILIREA AGENDA DE REZIDENȚĂ ÎN TERITORIU

Până la apel, chiar și după încheierea starii de urgenta,la departamentele Ministerului de interne va fi preferat in continuare accesul la distanță (prin poștă, caseta de date). Accesul la departamentele al Ministerului de Interne numai prin programare. După încheierea starii de urgenta, accesul la departamentele al Ministerului de Interne va fi acordat numai străinilor care au comandat un anumit act în avans sau au fost invitați să vină la departament, cu excepția  (în situații care nu pot fi amânate).

Este posibil să va programati, fie electronic, fie telefonic,toate sarcinile  cu excepția celor  enumerate mai jos.

Acțiuni pentru care nu se va putea programa nic in perioada de tranziție chiar și după încheierea starii de urgenta, iar străinul le va rezolva exclusiv prin acces la distanță (trimis prin poștă, la caseta de date), apoi va fi invitat să vină la departament:

 • Depunerea unei cereri de prelungire a perioadei de valabilitate a unui permis de ședere permanentă
 • Raportarea pierderii, furtului documentului.
 • Notificarea schimbării reședinței pe teritoriu, schimbarea statutului personal, schimbarea documentului de călătorie și alte modificări.
 • Solicitarea modificării unui document sau emiterea unui document de înlocuire pentru un document pierdut, furat sau deteriorat.

ATENŢIE!!! Dacă clientul ordonă să efectueze un alt act decât cel pe care intenționează să îl facă, va fi văzut că nu a fost comandat și depunerea acestuia nu va fi acceptată. El trebuie să retrimită acțiunea.

Acțiuni pentru care nu este necesară programarea în avans:

 • Emiterea unei etichete de legătură pentru a părăsi teritoriul, pentru lucrătorii internaționali de transport, lucrători de infrastructură critică. Scopul trebuie dovedit.
 • Emiterea unui ordin de ieșire dacă permisul de ședere al străinului s-a încheiat sau a expirat până la 60 de zile de la sfârșitul stării de urgență, adică 16 iulie 2020.
 • Solicitarea unei vize de lunga durata sau permis de resedinta permanenta pentru un copil născut pe teritoriu Republicii Cehe (secțiunea 88 din Legea privind reședința străinilor)
 • Dacă străinul a fost solicitat anterior să prezinte documentul original de călătorie sau documentul original de înregistrare

Posibilitatea extinsă a cererii impersonale pentru permis de ședere Cererile pentru permisele de ședere, care trebuie livrate personal la Ministerul de Interne, vor fi, de asemenea, acceptate prin poștă, în format electronic, din caseta de date a solicitantului sau a reprezentantului său sau în format electronic, cu semnătura garantată a solicitantului sau a reprezentantului său. .

      Cererile pentru TOATE RESEDINTELE (inclusiv cardul angajatului și cardul albastru) trimise prin poștă sau la caseta de date vor fi acceptate de Ministerul de Interne și evaluate ca și cum ar fi fost depuse personal. Nu va fi necesar ca străinul să apară personal la departamentul al Ministerului de Interne în termen de 5 zile.

Termenele de depunere a cererilor, de raportare a modificărilor și a altor fapte in Situația declarată de urgență este considerată un obstacol independent de voința străinului, ceea ce l-a împiedicat să depună o cerere în termenul legal (§ 47 alin. 3, § 60 alin. 4 din Legea privind rezidența străinilor) .

Dacă cererea pentru acordarea sau extinderea unui permis de ședere este depusă după termenul prevăzut de lege, starea de urgență va fi de obicei recunoscută drept un motiv relevant pentru o astfel de depunere cu întârziere, iar cererea va fi acceptată și procesată în mod standard. Dacă termenul de depunere a cererii expiră după încheierea stării de urgență, solicitantul trebuie să declare deja motivele depunerii cu întârziere a cererii și să o dovedească la cerere(apel). Aceste motive vor fi evaluate individual.

Defectele cererilor depuse și termenul de eliminare a  acestora

În cazul în care cererea depusă (cu excepția cererii de eliberare sau extindere a unei vize de lungă durată) are defecte (adică, în special, nu toate cerințele sau cerințele necesare nu îndeplinesc cerințele), Ministerul de Interne invită solicitantul să le elimine, stabilind un termen. În prezent, termenele sunt stabilite și vor continua să fie mai lungi după încheierea starii de urgență decât înainte de declararea stării de urgență, în special având în vedere accesul public dificil la autoritățile statului. Dacă străinul nu reușește să elimine defectele în termenul specificat, poate solicita în scris extinderea acestuia sau suspendarea procedurii înainte de expirarea perioadei. Cererea trebuie să indice motivul pentru care trebuie să prelungească perioada sau să suspende procedura.

OCUPAREA (ANGAJAREA)STRĂINILOR

1.Încetarea cardului de angajat in  Măsura de criză a guvernului menționată la articolul IV punctul 3 din Rezoluția Guvernului nr. 495 din 30 aprilie 2020 a întrerupt perioada în care cardul de angajat expiră după încetarea relației de muncă. Acest timp va incepe sa curga cand se termina starea  de urgență. Dacă deținătorul cărții de muncă și-a încheiat relația de muncă în timpul stării de urgență sau în cele 60 de zile anterioare declarației de stare de urgență, cardul de angajat nu va expira, străinul va avea încă 60 de zile după starea de urgență pentru a schimba angajatorii.

 1.  Notificarea de criză cu privire la schimbarea angajatorului sau a poziției. După încheierea starii de urgenta, nu va mai fi posibilă depunerea notificărilor de criză cu privire la schimbarea angajatorului. Adică ultima notificare de criza cel târziu la 17 mai 2020).
 2. Posibilitatea de a trimite o notificare a unei schimbări de angajator mai devreme de 6 luni de la primirea cardului de angajat nu va mai exista după încheierea starii de urgenta.
 3.  Confirmarea îndeplinirii condițiilor de către un străin care îndeplinește condițiile pentru emiterea unui card de angajat, card albastru și card de angajat transferat intern și care trebuie să înceapă lucrul va fi trimis prin poștă sau către caseta de date, chiar și după încheierea starii de urgenta, daca o va cere. Certificatul poate înlocui cardul biometric până la eliberarea acestuia. În aceste cazuri, nu va mai fi necesară confirmarea începerii unui loc de muncă.

 

__________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________

 

INFORMATII PENTRU DORITORI DE SERVICIU

plângerea