Zkouška z češtiny k žádosti o TP

Informace o zkoušce

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověřuje dovednosti ze čtení, poslechu a psaní. Po písemné části následuje ústní pohovor.

Doba trvání zkoušky (čistý čas)

Písemná část:

  • čtení      20 minut
  • poslech  35 minut
  • psaní      15 minut

Ústní část:  10 minut

Zkouška trvá celkem asi 1,5 hodiny, celou dobu musíte zůstat ve zkušební místnosti a nikam neodcházet.
Všechny odpovědi píšete do ODPOVĚDNÍHO LISTU. Jeho ukázku naleznete v brožuře s modelovou verzí zkoušky.

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 20 bodů. V každé části musíte získat minimálně 12 bodů, tj. 60 %. Pokud nedosáhnete 60 % v jedné z písemných částí (čtení, poslech, psaní), nemůžete se zúčastnit ústní části. Celou zkoušku pak musíte opakovat. Pokud neuspějete u ústní části, musíte také opakovat celou zkoušku.

Pokud nedovedete odhadnout, jestli Vaše znalosti stačí na složení zkoušky, přijďte si zkusit udělat „zkoušku nanečisto“ do naší organizace. Lektorka Vám zadá jednotlivé části zkoušky a vyhodnotí Vaše výsledky. Poradí Vám, jestli se můžete na zkoušku rovnou přihlásit, nebo jestli je potřeba pokračovat ještě v přípravě.

V případě zájmu o zkoušku nanečisto se objednejte na tel. čísle 739 238 795 nebo 467 771 170.

Tato služba je zdarma! 

Příprava na zkoušku

Zkuste si Interaktivní modelovou zkoušku z českého jazyka!

Najdete ji na hlavní stránce, v pravé horní části nebo vlevo v menu. Jde o nejnižší úroveň, o tzv. úroveň A1.

Uspěli jste u Interaktivní modelové zkoušky?

Pak se můžete přihlásit ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR na některé z vybraných škol, které jsou v Seznamu.
Termíny zkoušek jsou uvedeny zde.

Neuspěli jste u Interaktivní modelové zkoušky?

Pak se můžete připravovat na zkoušku:

  • sami bez pomoci učitele,
  • sami s pomocí učitele (může jím být i člen rodiny),
  • v jazykovém kurzu češtiny, který pořádá Most pro o.p.s.

PŘÍRUČKA

Příručka „Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR“ by měla pomoci jak uchazečům, tak učitelům při konkrétní přípravě na zkoušku.

Příručka ke stažení