Naše organizace se věnuje i dalšímu vzdělávání mimo výuku českého jazyka pro cizince.

Integrační semináře

Pro cizince pořádáme semináře s praktickou tematikou podávání daňového přiznání. Kdy si u nás zájemci o kurz mohou vyplnit daňové přiznání ve spolupráci s lektorkou. Na tyto kurzy dle zájmu zajišťujeme také tlumočníky dle obsazenosti kurzu.

 

Finanční gramotnost pro seniory

V roce 2015 a 2016 jsme pořádali ve spolupráci s Pardubickým krajem sérii seminářů pro seniory s tematikou finanční gramotnosti. Na těchto seminářích naše lektorky přednášeli o podomním prodeji, varovali před předváděcími akcemi, radily jak předcházet dluhům a následným problémům, vysvětlily rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, věnovaly se také exekucím a osobnímu bankrotu.

Semináře se konaly například v Přelouči, České Třebové, Svitavách, Chrudimi a dalších.

Finanční gramotnost pro základní školy

V roce 2015 a 2016 naše organizace uspořádala přednášky finanční gramotnosti také na základní škole Lázně Bohdaneč a to 2x pro deváté ročníky a 1x pro třetí, čtvrté s páté třídy. Přednášky se vždy lišily dle věku žáků, byly interaktivní a děti na konci dostaly kvíz na zopakování informací.

Přednášky pro veřejnost

V roce 2015 jsme uspořádali přednášku pro širokou veřejnost. Hostem byla Markéta Kutilová, která vedla přednášku s tématem „Kdo jsou a odkud k nám přicházejí“. Celá beseda osvětlila problematiku současné situace v Sýrii, část se věnovala znovu osvobozenému městu Kobaní a obyvatelům, kteří se vrací zpět do svého města a chtějí ho opět vybudovat. Jedním z témat bylo také poodhalení struktur a proudů současných migračních vln.

Building bridges between us „

V roce 2016 jsme obdrželi finanční podporu od Amerického velvyslanectví, které podpořilo projekt Building bridges between us. Ten nabízí ve školním roce 2016/2017 přednášky pro základní a střední školy v Pardubickém kraji, . V nich se žákům a studentům snažíme osvětlit témata cizinci, migrace, integrace, ale také představujeme ty cizince, se kterými se mohou běžně setkat. Na základních školách probíhají semináře s účastí mongolské kolegyně a mongolské studentky SŠ jako workshopy, na středních školách je přednáška více teoretická. “