Naše organizace se věnuje i dalšímu vzdělávání mimo výuku českého jazyka pro cizince.

Integrační semináře

Pro cizince pořádáme semináře s praktickou tematikou podávání daňového přiznání. Kdy si u nás zájemci o kurz mohou vyplnit daňové přiznání ve spolupráci s lektorkou. Na tyto kurzy dle zájmu zajišťujeme také tlumočníky dle obsazenosti kurzu.

 

Finanční gramotnost pro seniory 

Na těchto seminářích naše lektorky přednáší o podomním prodeji, varují před předváděcími akcemi, radí jak předcházet dluhům a následným problémům, vysvětlují rozdíl mezi debetní a kreditní kartou, věnují se také exekucím a osobnímu bankrotu.

Semináře se obvykle konají v domovech pro seniory, seniorských klubovnách, nebo při obcích v sálech nebo jiných vhodných prostorách.

 

Finanční gramotnost pro základní školy
Přednášky se vždy liší dle věku žáků, jsou vhodné především pro žáky druhého stupně základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny dozví základní informace o rodinném rozpočtu a rozdílem mezi příjmy a výdaji, dluzích a dluhové pasti, slevových kampaních, půjčkách, kreditních a debetních kartách. Přednášky jsou vhodné vždy pro jednu třídu například v rámci občanské nauky.

 

Přednášky pro základní a střední školy na téma cizinci
Během přednášek se žákům a studentům snažíme osvětlit témata cizinci, migrace, integrace, ale také představujeme ty cizince, se kterými se mohou běžně setkat. Na základních školách probíhají semináře s účastí například mongolských kolegů. Pro starší žáky druhého stupně a středoškoláky se jedná o více teoretické přednášky.

 

Přednášky pro veřejnost
Přednášky pro veřejnost pořádáme na aktuální témata a problematiku.