Hlavním cílem projektu je pomoci dětem cizincům integrovat se do české školy, tzn.naučit děti používat češtinu, orientovat se v majoritní společnosti a prostřednictvím multikulturních a volnočasových aktivit jim ulehčit přechod do nového prostředí. Je určen dětem cizinců ze základních či středních škol nebo dětem, které z nějakého objektivního důvodu momentálně školu nenavštěvují, ale připravují se na ni.

Cílová skupina – děti cizinci z EU a tzv. třetích zemí ve věku(5) 6 – 18 let

Co nabízíme

  • Výuku českého jazyka,
  • vzdělávání v dalších školních předmětech (skupinové a individuální doučování)
  • asistenty pedagoga pro děti cizince
  • volnočasové aktivity (letní a zimní tábor, Multiklubík – sportovní, hudební a výtvarné aktivity).
  • Spolupráci s rodiči a se školou.

Konkrétní aktivity

  • Individuální doučování
  • Pilotní ověření asistence na školách
  • Volnočasové aktivity v „Multiklubíku“ a tábor

Most pro o. p. s. realizoval od dubna 2013 do prosince 2014 projekt MULTIKLUB pod MOSTEM. Projekt byl určen pro školy a školská zařízení v Pardubickém kraji, které pracují s dětmi cizinci. Projekt navázal na aktivity, kterými naše organizace pomáhala při začleňování dětí cizinců z EU i tzv. třetích zemích již od roku 2008.

Projekt Multiklub pod Mostem byl realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.

V aktivitách pokračujeme i po skončení projektu. Zachovali jsme název a většinu aktivit. Hlavním donátorem projektu je MŠMT, spolufinancují jej statutární město Pardubice a Krajský úřad Pardubice.