Hlavním cílem projektu je pomoci dětem cizincům integrovat se do české školy, tzn.naučit děti používat češtinu, orientovat se v majoritní společnosti a prostřednictvím multikulturních a volnočasových aktivit jim ulehčit přechod do nového prostředí. Je určen dětem cizinců ze základních či středních škol nebo dětem, které z nějakého objektivního důvodu momentálně školu nenavštěvují, ale připravují se na ni. Aktivity které pomáhají při začleňování dětí cizinců z EU i tzv. třetích zemích realizuje naše organizace již od roku 2008.

Cílová skupina – děti cizinci z EU a tzv. třetích zemí ve věku 5 – 16 let

Co nabízíme

  • Výuku českého jazyka formou individuálního a skupinového doučování
  • asistenty pedagoga pro děti cizince
  • volnočasové aktivity (letní tábor, sportovní, hudební a výtvarné aktivity).

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019, dále finančními prostředky Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice a dalšími jednotlivými dárci

 

Projekt Multiklub pod Mostem byl realizovaný v rámci OP VK a byl financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu CZ 1.07/1.2.29/02.0007 Multiklub pod Mostem byla zpracována metodika Začleňování dětí cizinců. Ze tří seminářů určených pedagogickým pracovníkům, kteří se dětem cizincům věnují,  vznikl vzdělávací modul Specifika začleňování dětí cizinců.