Asistence na školách

Pro děti cizinců z celého Pardubického kraje, v současné době probíhají asistence na třech školách v Pardubicích a jedné škole v Chrudimi (ZŠ dr. Peška, ZŠ Štefanikova, ZŠ Spořilova a ZŠ speciální Do Nového).

Konkrétní činnosti asistenta:

  • pomáhá žákovi při výuce (předávání informací, orientace v látce, vysvětlování neznámých slovíček)
  • pomoc při integraci ve školním prostředí (navázání vztahů s vrstevníky, zapojení do aktivit ve třídě, do mimoškolních aktivit, komunikaci s učitelem)
  • vedení individuálních hodin (rozšiřování slovní zásoby, osvojení písma, porozumění psanému textu, pomoc při doučování látky z nižších ročníků)
  • komunikace s rodiči (informování rodičů o tom, jak škola běžně funguje a jaké jsou jejich povinnosti ve vztahu ke škole
  • navázání aktivní spolupráce s pedagogy

Kontakt: Eliška Víšková, Dis.  +420 777 306 998 eliska.viskova@mmostpro.cz