Individuální doučování

Je určeno pro děti cizince z celého Pardubického kraje, především  pro děti, které nemohou z důvodu velké vzdálenosti navštěvovat Vzdělávací klub.
Individuální doučování může probíhat přímo na základních školách ve spolupráci s třídními nebo předmětovými pedagogy nebo v prostorách organizace Most pro o. p. s. (dítě dochází do organizace po dohodě s rodiči nebo pedagogy).

Cílem aktivity je:

  • zlepšit vzdělávací výsledky dětí cizinců, jejichž rodiče nejsou schopni kvalitně sami zajistit přípravu svých dětí z částečné nebo úplné neznalosti českého jazyka, školního vzdělávacího systému a školních vzdělávacích programů současné české školy
  • podpořit pedagogy v řešení vzdělávání dětí cizinců ve svých třídách, které potřebují pomoc nad rámec vyučování

Konkrétní činnosti pedagoga:

  • rozšiřování slovní zásoby
  • vysvětlování gramatiky
  • pomoc s přípravou na školní vyučování (pomoc při vypracovávání domácích úkolů, referátů)
  • zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou

U individuálního doučování je čas stanoven po domluvě s lektorem

Kontakty
vedoucí: Eliška Víšková +420 777 306 998
lektorky v organizaci Most pro o.p.s.:
Iva Prokopová: +420 725 936 571
Anna Vozňuk: +420 773 546 329
Jakub Pospíšil