CIZINCI V ČR

V rámci projektu „Building bridges between us“ nabízíme přednášku pro střední školy na téma cizinců v ČR. 
Téma cizinců, uprchlíků, migrantů probíhá neustále kolem nás a většina populace se v této oblasti neorientuje. Z nedostatku informací často vznikají nedorozumění, obavy, předsudky.
Naše organizace se roky problematikou cizinců zabývá, a proto chce přispět k osvětě hlavně u mladých. Nabízíme školám přednášku, ve které studentům vysvětlíme základní pojmy, fakta, odpovíme na otázky, které se kolem cizinců neustále objevují:

  • kdo jsou cizinci v ČR?
  • jaký je život cizince v ČR?
  • jak se dostane cizinec do ČR?
  • jaký je každodenní život cizince v ČR?
  • jak žijí a studují děti cizinců?
  • jsou cizinci na sociálních dávkách nebo pracují?
  • mýty a předsudky kolem cizinců

Tyto a další otázky probereme v průběhu přednášky, která může mít časovou dotaci jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Kromě české lektorky se zúčastní i některý náš spolupracovník z řad cizinců, který pohovoří o svých zkušenostech s životem cizince ČR. Náplň přednášky je možné po domluvě modifikovat.

Kontaktní údaje:
Mgr. Helena Grundmanová, tel. 774 412 174, helena.grundmanova@mostlp.eu
Mgr. Michaela Davidová, tel. 774 412 164, misa.davidova@mostlp.eu

DĚTI – CIZINCI V ČR

V rámci projektu „Building bridges between us“ nabízíme workshop pro II. stupeň ZŠ a nižších gymnázií na téma cizinců v ČR se zaměřením na Mongolsko.
Téma cizinců, uprchlíků, migrantů probíhá neustále kolem nás a většina populace se v této problematice neorientuje. Z nedostatku informací často vznikají nedorozumění, obavy, předsudky.
Rádi bychom aspoň trochu přispěli k osvětě hlavně u dětí a mladistvých, a proto jsme připravili workshop, ve které si žáci vyzkouší „hodinu v mongolském jazyce“, dozvědí se, jaké je to přijít do školy, kde vůbec ničemu nerozumí, o rozdílech ve vzdělávání v ČR a v Mongolsku a v dalších zemích ve světě.  Na všechno se budou moci zeptat mongolské studentky a tlumočnice, které to na vlastní kůži zažily. Bude prostor na diskuzi k dalším otázkám týkajících se cizinců. Pokud by žáci nebyli příliš aktivní v diskuzi, tak máme připravenou hru k tématu.

V případě zájmu můžeme do workshopu začlenit i obecnější informace o cizincích v ČR.
Workshop může mít časovou dotaci jednu nebo dvě vyučovací hodiny. Jeho délku i náplň je možné po domluvě modifikovat.

Kontaktní údaje:
Mgr. Helena Grundmanová, tel 774 412 174, helena.grundmanova@mostlp.eu
Mgr. Michaela Davidová, tel. 774 412 164, misa.davidova@mostlp.eu

 

 

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ

V rámci projektu asociace občanských poraden nabízíme přednášky pro žáky 3.-5. třídy a žáky 8. a 9. třídy.
Přednášky jsou zaměřeny na finanční gramotnost a jsou uzpůsobeny věku dětí.
S žáky druhého stupně probíráme již více praktické věci jako jsou rodinný rozpočet, půjčky, exekuce, příjmy a výdaje, nebezpečí, které pramení z podpisu smlouvy bez řádného přečtení.
S žáky prvního stupně probíráme především základní věci jako je měna, peníze, kreditní karty, jak hospodařit, jak by měl vypadat rodinný rozpočet, co jsou to příjmy a výdaje atd.
Přednáška má časovou dotaci jednu vyučovací hodinu a délku i náplň je možné po domluvě modifikovat.

Kontaktní údaje:
Mgr. Helena Grundmanová, tel 774 412 174, helena.grundmanova@mostlp.eu
Mgr. Michaela Davidová, tel. 774 412 164, misa.davidova@mostlp.eu