Volnočasové aktivity a vzdělávání – „Multiklubík“ a tábor

Pro děti cizinců z Pardubic a blízkého okolí.

Mezi hlavní činnosti  klubu patří:

  • rozšiřování slovní zásoby hravou formou
  • pomoc s vypracováním domácích úkolů, referátů a s přípravou do školy
  • čtení česky psaných knih
  • příprava na přijímací zkoušky na střední školy
  • pomoc dětem cizinců s poruchami učení

Vedle výuky českého jazyka pomáháme dětem i s dalšími předměty dle jejich aktuálních požadavků, ke každému dítěti je uplatňován individuální přístup.

Provoz volnočasových aktivit

Po: 13:30 – 17:30
: 13:30 – 17:30

Cílem volnočasových aktivit je:

  • usnadnit dětem cizinců integraci do českého prostředí
  • nabídnout jim smysluplné trávení volného času nejen během školního roku, ale také v době školních prázdnin
  • navázaní nových přátelských vztahů
  • poznávání českých tradic, svátků a zvyklostí
  • podpora komunikace v českém jazyce v běžných životních situacích
  • získaní nových sociálních dovedností

Aktivity:

  • sportovní (návštěvy sportovních areálů v Pardubicích a blízkém okolí – aquapark, dopravní hřiště, sportovní hřiště)
  • výtvarné (práce s různými materiály: látka, papír, přírodniny)
  • výlety do přírody, na hrady a zámky
  • Mikulášská a velikonoční besídka
  • třídenní letní tábor v přírodě