Občanská poradna a poradna pro cizince

Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství.

Na adrese:
Poděbradovo náměstí 1 – Budova Městského úřadu Hlinsko

Kontakt
Telefon: +420 602 540 174
E-mail: op@mostlp.eu,
web: www.mostlp.eu

Otevírací doba:
středa 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
čtvrtek 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00

Na osobní konzultaci Vám doporučujeme se objednávat.
Službu poskytuje Most pro o. p. s. Pardubice

Cílem služby je
1. Uživatel, který má bydlení. (Jeho bydlení odpovídá finančním možnostem, velikosti
rodiny, vzdálenosti od zaměstnání apod., je přihlášený k trvalému pobytu)

2. Uživatel, který dokáže najít a udržet zdroj obživy a dovede řešit pracovně-právní
vztahy. (Rozumí znění pracovní smlouvy, zná práva a povinnosti zaměstnance, rozumí
podmínkám výpovědi. Je si vědom svých práv a povinností v zaměstnání, je seznámen
s právy a povinnostmi zaměstnavatele.)

3. Uživatel, který udržuje funkční mezilidské vztahy. (Existují dobré vztahy v rámci
rodiny. Stýká se s přáteli. Je v kontaktu s širokou rodinou. Dokáže vyjít s lidmi ve svém
okolí.)

4. Uživatel, který dovede nakládat se svým majetkem. (Je zorientovaný při pořizování
majetku, umí o majetek pečovat, dokáže svůj majetek bránit, hájit svá majetková a
spotřebitelská práva.)

5. Uživatel, který umí hospodařit s financemi. (Hospodaří s finančními prostředky tak, že se
nedostává do dluhů a vystačí s penězi do dalšího příjmu. Svoji dluhovou situaci sleduje a
aktivně řeší.)

6. Uživatel, který dokáže uplatnit své nároky v oblasti sociálního zabezpečení. (Je
zdravotně a sociálně pojištěný, umí zažádat o důchod nebo o dávky státní sociální
podpory nebo dávky hmotné nouze.)

7. Uživatel, který zvládne řešit tíživé osobní a rodinné události. (Ví, jak postupovat
v případě rozvodu; uplatní nárok na výživné, zvládne vypravit pohřeb.)

8. Uživatel, který ví, jak se může vzdělávat a aktivně podporuje vzdělávání svých dětí.
(Kurzy češtiny, rekvalifikace, další vzdělávání, vzdělávání dětí.)

9. Uživatel, který má všechny náležitosti potřebné k pobytu v České republice.

Cílová skupina
Lidé bez omezení věku, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí,
hledající pomoc a informace při prosazování práv a oprávněných zájmů.

Služba není určena lidem, kteří požadují

  • komerční služby (např. daňové, investiční)
  • služby specializovaných odborných poradců, např. klinických psychologů a rodinných
    poradců
  • sociální péči nebo stanovení sociálních dávek
  • finanční hotovost

Zásady
Nezávislost. Respektujeme svobodu rozhodování a jednání.
Osobní přístup. Ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.
Férovost. Přistupujeme ke všem slušně a čestně.
Profesionalita. Naše služby jsou na profesionální úrovni.

 

Informace pro zájemce OPH 2017.doc

stížnosti