Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství v rámci Pardubického kraje ambulantní i terénní formou.

Oblasti poradenství jsou: pobyt, sociální a zdravotní pojištění, sociální dávky a služby, bydlení, rodina a mezilidské vztahy, pracovní právo a zaměstnanost, majetkoprávní vztahy, zdravotnictví, finanční a rozpočtová problematika, vzdělávání a školství

V návaznosti na poradenství poskytujeme:

  • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, školami, zaměstnavateli, pronajímateli bytů apod.
  • zprostředkování tlumočení z češtiny do mongolštiny, vietnamštiny, ruštiny, bulharštiny, polštiny a zpět
  • zprostředkování multikulturních a vzdělávacích aktivit

Cílovou skupinou jsou cizinci (včetně občanů EU) bez omezení věku žijící nebo pracující v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, hledající pomoc a informace při prosazování svých práv a oprávněných zájmů.

POSLÁNÍ SLUŽBY: Pomáháme cizincům překonávat společenské, kulturní, jazykové bariéry poskytováním rad, informací a doprovázením za účelem spokojeného soužití v české společnosti.

Službu poskytujeme osobně, telefonicky, prostřednictvím Skype, e-mailem.

Informace_pro_zájemce