Poskytujeme bezplatně odborné sociální poradenství v rámci Pardubického kraje ambulantní i terénní formou.

Poslání: Pomáháme cizincům překonávat společenské, kulturní, jazykové bariéry poskytováním rad, informací a doprovázením za účelem spokojeného soužití v české společnosti.

Cílem služby je:

 • Uživatel, který má všechny náležitosti potřebné k pobytu v České republice.
 • Uživatel, který má bydlení. (Jeho bydlení odpovídá finančním možnostem, velikosti rodiny,
  vzdálenosti od zaměstnání apod.)
 • Uživatel, který dokáže najít a udržet zdroj obživy a dovede řešit pracovně-právní vztahy.
 • Uživatel, který ví, jak se může vzdělávat a aktivně podporuje vzdělávání svých dětí. (Kurzy češtiny,rekvalifikace, další vzdělávání, vzdělávání dětí)
 • Uživatel pečující o své zdraví. (Má ošetřující lékaře, řeší své zdravotní potíže, dochází na preventivní a kontrolní prohlídky. Má hygienické návyky.)
 • Uživatel, který udržuje funkční mezilidské vztahy. (Existují dobré vztahy v rámci rodiny. Stýká se s přáteli. Je v kontaktu s širokou rodinou. Dokáže vyjít s lidmi ve svém okolí (ubytovna,  zaměstnání, sousedé).)
 • Uživatel, který dovede nakládat se svým majetkem (Je zorientovaný při pořizování majetku, umí o majetek pečovat, dokáže svůj majetek bránit a hájit svá majetková práva.)
 • Uživatel, který umí hospodařit s financemi (Hospodaří s finančními prostředky tak, že se nedostává do dluhů a vystačí s penězi do dalšího příjmu. Svoji dluhovou situaci aktivně řeší.)
 • Uživatel, který v ČR zvládne řešit běžné situace (jednání s úřady, pořízení řidičského průkazu, zřízení bankovního účtu, využívání hromadné dopravy).

Cílová skupina:
Cizinci žijící nebo pracující v Pardubickém kraji, kteří hledají pomoc a informace při prosazování svých práv nebo potřebují řešit svou tíživou sociální situaci. Služba může být poskytnuta občanovi ČR, který potřebuje informace z oblasti cizineckého práva.

Zásady:
Osobní přístup. Ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.
Nezávislost. Respektujeme svobodu rozhodování a jednání.
Férovost. Přistupujeme ke všem slušně a čestně.
Profesionalita. Naše práce je na profesionální úrovni.

V návaznosti na poradenství poskytujeme:

 • pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, školami, zaměstnavateli, pronajímateli bytů apod.
 • zprostředkování tlumočení z češtiny do mongolštiny, vietnamštiny, ruštiny, bulharštiny, polštiny, rumunštiny, angličtiny a zpět
 • zprostředkování multikulturních a vzdělávacích aktivit

Službu poskytujeme osobně, telefonicky, e-mailem.

 

Z provozních důvodů bude Poradna ve dnech od 24. do 27. února 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Informace_pro_zájemce 

stížnosti