Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu

Období realizace:   1. 12. 2016– 31:8:2019

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) spolu s MOST pro o.p.s. (MOST) poskytují poradenství v rámci projektu Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu. Projekt Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu reg.č. AMIF/6/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

O projektu:
Hlavním cílem projektu je zajistit primární cílové skupině, tj. žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení pro zajištění cizinců, právní a sociální podporu v oblastech, které souvisejí s řízením ve věci mezinárodní ochrany a právním postavením této specifické kategorie cizinců na území České republiky. Projekt usiluje o zlepšení informovanosti cílové skupiny o právech a povinnostech a zlepšení její životní situace. Realizace projektu přispěje k plnění specifického cíle, kterým je posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. A) ve spojení s čl. 5 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) č. 516/2014 (dále jen „nařízení“). Projektem zároveň napomůžeme naplňovat i obecný cíl nařízení, kterým je účinné řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v listině základních práv evropské unie. To naplňuje skrze obecné a kvalifikované poradenství, které je zajišťováno odborníky v dané problematice. Cílové skupině se dostává pomoci nejen v pobytových a přijímacích zařízeních (Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna a Letiště Václava Havla), ale i v Praze, Brně, Plzni a Pardubicích.

CO NABÍZÍME:

Právní poradenství:

 • obecné právní poradenství v souvislosti s řízením o udělení mezinárodní ochrany
 • poskytování právního poradenství a zastoupení v řízení o udělení mezinárodní ochrany v 1. Stupni, v řízení o žalobách a řízení o kasačních stížnostech
 • právní poradenství ve věci správního vyhoštění nebo povinnosti opustit území
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady , soudy a pod.
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problém

Sociální poradenství a asistence:

 • základní informace související s pobytem a podmínkami života v zařízení či naopak mimo něj
 • poradenství v otázkách týkajících se nejrůznějších oblastí života (vzdělání, bydlení, matriční události, zdravotní péče, zaměstnání, návratový proces, studium a pod.)
 • řešení individuálních problémů klientů
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • sociální asistence (doprovody, např. K lékařům, na sociální odbory ÚP a pod.)

Psychologická pomoc
Zajištění tlumočnických služeb pro osoby s jazykovou bariérou
Základní a doplňková materiální pomoc

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení pro zajištění cizinců
 • Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu nadchádzejícím se v přijímacím zařízení Letiště Václava Havla, Zastávka u Brna a pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí a Havířov
 • U všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, jiného fyzického a psychického násilí, obětem sexuálního a rodově podmíněného násilí či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným a podobně

 KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha: úterý a středu 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:0
 • Po předchozím objednání v kanceláři Most pro Pardubice: úterý 9:00 – 12:00, středa 13:00 – 16:00
 • Přijímací středisko Zastávka u Brna : každé pondělí a středa
 • Přijímací středisko Letiště V. Havla: každý čtvrtek
 • Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí:každý  čtvrtek, první pondělí v měsíci
 • Pobytové středisko Havířov: každé úterý
  Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.
  KONTAKTNÍ INFORMACE

  OPU PRAHA OPU Brno OPU PLZEŇ Most pro Pardubice
  Kovářská 939/4
  190 00 Praha 9
  Leitnerova 682/9
  602 00 Brno
  Sady Pětatřicátníků 48/33
  301 00 Plzeň
  17. Listopadu 216
  530 02 Pardubice
  Tel.: +420 730 158 781 Tel: +420 543 210 443 Tel: +420 604 809 165 Tel.: +420 773 223 453
  Tel.: +420 730 158 779 +420 731 928 388  
  opu@opu.cz opu.brno@opu.cz opu.plzen@opu.cz info@mostlp.eu
  www.opu.cz www.mostlp.eu