TERÉNNÍ PORADENSTVÍ

Poskytuje sociální pracovník ve spolupráci s tlumočníkem mimo pobočky organizace a na dalších kontaktních místech. Služba je poskytována na území celého Pardubického kraj.

Terénní práce se soustředí především na rozšíření informací o poskytovaných službách mezi cílovou skupinu, například distribuce letáků informujících o kurzech českého jazyka nebo poskytovaných službách včetně kontaktů na tlumočníky.

Sociální pracovníci jsou schopni s drobnými záležitostmi pomoci přímo na místě a v případě složitějších záležitostí si domlouvají schůzku v poradenské místnosti v sídle organizace.

Mezi frekventované terény patří například ubytovny, továrny, podniky které zaměstnávají cizince, drobné večerky a obchody.