Pro rodiny cizinců s dětmi v Pardubickém kraji, které se nacházející v nepříznivé životní situaci, kterou bez pomoci nedokáží řešit,
nebo rodiny, kterým se nedaří integrovat do české společnosti a má to neblahý vliv na integraci/vyloučení jejich dětí. poskytujeme službu s názvem Rodina pod Mostem, sociálně aktivizační službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání: Pomáháme rodinám a dětem cizinců překonávat kulturní a společenské bariéry
prostřednictvím práce s rodinou za účelem spokojeného soužití v české společnosti.

Místo a čas poskytování sociální služby:

  •  v sídle organizace – 17. listopadu 216, Pardubice 530 02
    pondělí:   9:00 – 17:00
    úterý:       9:00 – 12:00
    středa:     9:00 – 17:00
  •  v rámci terénní služby, v domácnosti uživatelů apod.
    pondělí, úterý, středa, pátek   13:00 – 17:00, v případě potřeby i v jiném čase.

Terénní i ambulantní služba je poskytována v rámci města Pardubice a nejbližšího okolí.
Služba je poskytována bezplatně.

Kontakty:

Mgr. Anna Vašíčková +420 724 946 001 anna.vasickova@mostpro.cz
Eliška Víšková Dis. +420 777 306 998 eliska.viskova@mostpro.cz
Mgr. Iva Prokopová  +420 725 936 5714 iva.prokopova@mostpro.cz
Mgr. Anna Vozňuk +420 773 546 329 anna.voznuk@mostpro.cz

Informace pro zájemce 

Stížnosti