Pro rodiny cizinců s dětmi v Pardubickém kraji poskytujeme službu s názvem Rodina pod
Mostem, sociálně aktivizační službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání: Pomáháme rodinám a dětem cizinců překonávat kulturní a společenské bariéry
prostřednictvím práce s rodinou za účelem spokojeného soužití v české společnosti.

Cílem služby je:

 • Rodina, která zvládá výchovu svých dětí. (Dokáže pracovat s výchovnými problémy nebo jinými specifiky svých dětí. V rodině panuje přívětivé emocionální prostředí.)
 • Rodina spolupracující se školou. (Děti plní povinnou školní docházku nebo se připravují na
  povolání. Rodina se vyzná ve školském systému. Rodiče spolupracují se školou. Děti se na výuku připravují, mají potřebné pomůcky.)
 • Rodina se zdravými mezilidskými vztahy. (Rodiče a děti umí naplánovat a vhodně využít volný čas, jsou podporovány sociální vazby i mimo rodinu (přátelé, kroužky apod.). Členové rodiny a jim blízké osoby udržují vztahy způsobem, který je přívětivý k dítěti.)
 •  Rodina pečující o své zdraví. (Rodina má ošetřující lékaře. Rodina řeší své zdravotní potíže, dochází na preventivní a kontrolní prohlídky. Rodina má hygienické návyky.)
 • Rodina, která je finančně zajištěná. (Dokáže najít a udržet zdroj obživy. Rodina hospodaří s
  finančními prostředky tak, že se nedostává do dalších dluhů a vystačí s penězi do dalšího příjmu.)
 • Rodina, která má zázemí odpovídající potřebám dětí. (Rodina udržuje domácnost v uspokojivém stavu, zvládá péči o domácnost.)
 • Rodina, která dokáže využívat instituce (Zvládne vyhledat službu, která by mohla být užitečná k řešení situace rodiny, a umí ji využít. Rodina umí obstarat základní a jiné doklady.)

Cílová skupina:
Rodiny cizinců s dětmi nacházející se v nepříznivé životní situaci, kterou bez pomoci nedokáží řešit,
nebo rodiny, kterým se nedaří integrovat do české společnosti a má to neblahý vliv na
integraci/vyloučení jejich dětí.

Zásady:
Nezávislost. Respektujeme svobodu rozhodování a jednání.
Osobní přístup. Ctíme jedinečnost každého člověka, jeho potřeby a představy.
Férovost. Přistupujeme ke všem slušně a čestně.
Profesionalita. Naše práce je na profesionální úrovni.

Místo a čas poskytování sociální služby:

 •  v sídle organizace – 17. listopadu 216, Pardubice 530 02
  pondělí:   9:00 – 17:00
  úterý:       9:00 – 12:00
  středa:     9:00 – 17:00
 •  v rámci terénní služby, v domácnosti uživatelů apod.
  pondělí, úterý, středa, pátek   13:00 – 17:00, v případě potřeby i v jiném čase.

Terénní i ambulantní služba je poskytována v rámci města Pardubice a nejbližšího okolí.
Služba je poskytována bezplatně.

Kontakty:

 

Mgr. Anna Vašíčková  +420 724 946 001 anna.vasickova@mostlp.eu
Eliška Víšková Dis. +420 777 306 998 eliska.viskova@mostlp.eu
 Mgr. Iva Prokopová  +420 725 936 5714  iva.prokopova@mostlp.eu
Mgr. Anna Vozňuk +420 773 546 329  anna.voznuk@mostlp.eu