Ráno jsme se všichni sešli u Mostu a autobusem jsme za 40 minut dorazili do Horního Bradla. Po ubytování jsme se venku seznámili s pravidly tábora, ale i spolu navzájem. Po obědě jsme se rozdělili na čtyři družstva – modré, zelené, žluté a oranžové. Poté se konal turnaj ve vybíjené, ve kterém zvítězilo zelené družstvo. Před večeří jsme si ještě zkusili vědomostní kvíz.

Po výborné večeři jsme vyrazili na dětské hřiště, kde si kluci zahráli basketbal a ostatní se pohoupali na houpačce a zatočili na kolotoči.
V deset hodin většina z nás spokojeně oddechovala v postelích.