Bạn có vấn đề gì không?
Chúng tôi có thể giúp bạn ở lại Cộng hòa Séc, bảo hiểm y tế, tìm kiếm việc làm,
nhà ở ..v..v..
Chúng tôi có phiên dịch và dịch thuật miễn phí tại các phòng ban, bác sỹ, bệnh
viện …v…v..
Đến phòng tư vấn bạn có thể đến tận nơi, gọi điện hoặc gửi e-mail.
Bạn có muốn học tiếng Tiệp không?
Chúng tôi tổ chức các khóa học tiếng Tiệp (cho người mới bắt đầu và nâng cao)
Bạn có muốn thi thử tiếng Séc để xin thường trú (trvalý) không?
Hãy đến với chúng tôi và thi thử nhé.
Con cái của quý vị có vần đề gì trong trường học không?
Hãy gửi trẻ em đến chúng tôi dạy kèm từ 6 đến 17 tuổi.
Bạn có nhu cầu sử dụng máy tính không?
Chỗ chúng tôi có cả internet miễn phí.
Giờ làm việc
Thứ hai, Thứ ba, thứ sáu: 9h – 13h, (13h – 17 h phải có hẹn trước)
thứ tư: 9h – 13h
Số điện thoại của người phiên
dịch
Địa chỉ liên lạc
17. listopadu 216, Pardubice
Tel. 467 771 170, mobil 608 663 251
E-mail info@mostlp.eu
www.mostlp.eu

Hãy học tiếng Séc!
Khóa học tiếng Séc. Dành cho người mới bắt đầu và tiên tiên, chuẩn bị luyện thi cho thường trú

Mới bắt đầu  – Chủ nhật 13:30 – 15:00 (bắt đầu 28.4. 2019)
 Mới bắt đầu  – thứ bảy  11:00 – 12:30 (bắt đầu 27.4. 2019)

Hãy đăng ký tại địa chỉ của trung tâm
Most pro o.p.s như sau:
Most pro o.p.s.
listopadu 216
Pardubice 530 02

Thứ 2,3,6: 9-13h
Thứ tư: 9-17h

Điện thoại: 774 412 164, info@mostlp.eu

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ

khiếu nại