Byli jsme potěšeni pozváním na oslavu příchodu roku Kozy do pardubického ABC klubu