Kdy:          24. – 25. května 2019

Čas:           pátek: 14:00 – 22:00,
sobota: 8:00 – 14:00

Evropský parlament má 751 křesel. V Česku budeme volit 21 zástupců! Nejedná se o nás bez nás.

Co pro nás EU dělá?

  • Dbá na to, aby naše potraviny a výrobky byly bezpečné.
  • Propojuje Evropu pomocí bezpečné infrastruktury, díky níž je cestování levnější a snazší.
  • Jednotný trh poskytuje pracovní příležitosti milionům občanů EU.
  • A volání domů z kterékoli země EU je levnější než kdy dříve.
  • Dohlíží na dodržování základních lidských práv, založená na hodnotách rovnosti, nediskriminace, začlenění.
  • Dohlíží na ochranu demokracie a svobody slova.
  • Aktivně zapojuje občany v rozhodování o důležitých otázkách

To není špatné, co říkáte? → www.co-dela-evropa-pro-me.eu

Nenechte svůj hlas propadnout, zvolte si svou budoucnost, přijďte k evropským volbám.